Bệnh nấm candida có tự khỏi không?

Bệnh Nấm Candida có tự khỏi không?

Nấm Candida có tự khỏi không? Nấm Candida là một loại nấm men tự nhiên tồn tại trong cơ thể con người, đặc biệt là trong miệng, ruột, và vùng kín. Trong điều kiện bình thường, sự cân bằng của nấm Candida được duy trì ở mức độ không gây hại nhờ hệ thống miễn …